Dịch vụ này không còn nữa.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với khách sạn theo các thông tin liên lạc sau:
+353 (0) 74 93 76107 strandhotel@ballyliffin.com